I.G. Jones a'i Gwmni Cyfrifyddion Siartredighome/cartref
services
contact details
manylion cysylltu

institute of chartered accountants

Gwasanaethau

Mae I.G. Jones a'i Gwmni Cyfrifyddion Siartredig yn cynnig ystod eang o wasanaethau cyfrifyddol yn cynnwys:

Busnesau Newydd

busnesau newydd

 • Arweiniad ar Strwythyr Busnes
 • Cefnogaeth i Fusnes Newydd
 • Ennill Grantiau
 • Cyllido
 • Cynllunio Busnes
 • Llif Arian ac Ymestyniadau Elw

Gwasanaethau Busnes

gwasanaethau busnes

 • Gwasanaeth Cyflogau Cyfrifiadurol
 • Dychweliadau TAW
 • Cyngor ar Sustemau Cyfrifo Cyfrifiadurol
 • Gwasanaethau Ysgrifennyddol Cwmnïau
 • Ffurfio Cwmnïau
 • Cyngor ar Berfformiad Busnes

Trethiant

trethiant

 • Treth Personol yn cynnwys Hunan Asesiad
 • Ceisiadau Ad-daliad
 • Cynllunio Treth
 • Treth Corfforol
 • Treth Busnes
 • Treth Ennillion Cyfalaf
 • Treth Etifeddiaeth
 • PAYE ac Yswiriant Cenedlaethol
 • Ymddiriedolaethau

Cyfrifo ac Archwilio

cyfrifo ac archwilio

 • Cyfrifon ar gyfer Masnachwyr Unigol, Partneriaethau neu Cwmnïau Cyfyngedig
 • Archwilion ar gyfer Cwmnïau Cyfyngedig a Chlybiau Anghorfforol, Cymdeithasau neu Elusennau
 • Ymddiriedolaethau
 • Cyfrifon Rheolaethol

Cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth, neu i ddarganfod sut y gall I. G. Jones a'i Gwmni Cyfrifyddion Siartredig eich helpu chi neu eich busnes.

 
Hawlfraint I.G. Jones a'i Gwmni