accountants north wales
i g jones and co - accountancy services angleseyservices
contact details
gwasanaethau
manylion cysylltu

institute of chartered accountants

Chartered Accountants in Llangefni & Amlwch, Anglesey, North Wales
Cyfrifyddion yn Llangefni a Amlwch ar Ynys Môn, Gogledd Cymru

I.G. Jones & Co Chartered Accountants have offices in Llangefni and Amlwch and offer a wide range of accountancy related services over the Anglesey and North Wales area.

Mae gan I.G. Jones a'i Gwmni Cyfrifyddion Siartredig swyddfeydd yn Llangefni ac Amlwch, a maent yn cynnig ystod eang o wasanaethau cyfrifyddol ledled Sir Fôn a Gogledd Cymru.

  • New Businesses
  • Business Services
  • Taxation
  • Accounting & Auditing
  • Busnesau Newydd
  • Gwasanaethau Busnes
  • Trethiant
  • Cyfrifo ac Archwilio

The partners have both been at the firm for over 15 years.

gavin williams
Gavin Williams - F.C.A
(Amlwch)

Mae'r ddau bartner wedi bod hefo'r cwmni am dros 15 blynedd.

dafydd llewelyn jones
Dafydd Llewelyn Jones - B.Sc, F.C.A
(Llangefni)
 
Copyright/Hawlfraint I.G. Jones & Co.
Website design by/Dyluniwyd y wefan gan PJ WebWorks