accountants north wales
i g jones and co - accountancy services angleseyservices
contact details
gwasanaethau
manylion cysylltu

institute of chartered accountants

Chartered Accountants in Llangefni & Amlwch, Anglesey, North Wales
Cyfrifyddion yn Llangefni a Amlwch ar Ynys Môn, Gogledd Cymru

Coronavirus

The offices are currently closed. You can contact us on the following:

Llangefni

Tel: 01248 750140 or 07766 468002
Email: llangefni@igjonesaccountants.co.uk

Amlwch

Tel: 01407 830409 (am only)
Email: igjigjb@aol.com

I.G. Jones & Co Chartered Accountants have offices in Llangefni and Amlwch and offer a wide range of accountancy related services over the Anglesey and North Wales area.

Coronavirus

Mae swyddfeydd wedi cau ar hyn o bryd. Dach chi'n medru cysylltu a ni ar:

Llangefni

Ffôn: 01248 750140 neu 07766 468002
Ebost: llangefni@igjonesaccountants.co.uk

Amlwch

Ffôn: 01407 830409 (yb yn unig)
Ebost: igjigjb@aol.com

Mae gan I.G. Jones a'i Gwmni Cyfrifyddion Siartredig swyddfeydd yn Llangefni ac Amlwch, a maent yn cynnig ystod eang o wasanaethau cyfrifyddol ledled Sir Fôn a Gogledd Cymru.

  • New Businesses
  • Business Services
  • Taxation
  • Accounting & Auditing
  • Busnesau Newydd
  • Gwasanaethau Busnes
  • Trethiant
  • Cyfrifo ac Archwilio

The partners have both been at the firm for over 15 years.

gavin williams
Gavin Williams - F.C.A
(Amlwch)

Mae'r ddau bartner wedi bod hefo'r cwmni am dros 15 blynedd.

dafydd llewelyn jones
Dafydd Llewelyn Jones - B.Sc, F.C.A
(Llangefni)
 
Copyright/Hawlfraint I.G. Jones & Co.
Website design by/Dyluniwyd y wefan gan PJ WebWorks